Wat betekent de functiemix voor ib

Actieplan Leerkracht lijkt deze beweging te doorkruisen: omdat schoolbesturen een 'quotum' aan leraren in LB-schalen moeten halen, worden ib’ers vaak hierin opgenomen. Gevolg: velen krijgen meer lesgevende taken, omdat zij dan 50 procent van hun werktijd voor de klas moeten staan. Schoolbesturen vinden het te duur om ib’ers in het functiebouwhuis op te nemen, nu ze toch aan dit quotum moeten komen en voor deze LB-schalen extra geld ontvangen. Nu lijkt het erop dat niet de visie op leerlingenzorg, maar de CAO-afspraken rond de functiemix en economische motieven maken dat ib’ers in de functiemix, en niet in het functiebouwhuis opgenomen worden.

De dwang hun ib-werk te moeten halveren, en (weer) de combinatie met lesgeven te moeten maken valt ib’ers zwaar. Het LBBO vraagt zich af of dit, vooral ook met het oog op het moeten ontwikkelen van Passend Onderwijs, wel een gewenste richting voor interne begeleiding is. De competenties die ib’ers nodig hebben om hun werk goed uit te kunnen voeren, lijken in veel opzichten niet meer op die van een leerkracht. De combinatie leerkracht–ib’er wordt als zwaar ervaren, onder meer omdat je, ook op de dagen dat je leerkracht bent, nog steeds als ib’er wordt aangesproken.

De taken van de ib’er zullen in zo’n combinatiefunctie nader bekeken moeten worden: kan een ib’er met veel minder beschikbare uren nog wel, naast het begeleiden van leerkrachten en coördineren van de zorg, ruimte maken voor schoolontwikkeling zoals Passend Onderwijs, zorgprofielen opstellen, opbrengstgericht- en handelingsgericht werken? Wie heeft bij een dermate versnippering van het werk nog de helikopterview in de school op het gebied van zorg?

Kortom, de LBBO maakt zich zorgen om deze ontwikkeling. Zij gaat een kortlopend onderzoek aanvragen om in kaart te brengen wat Actieplan Leerkracht voor gevolgen heeft voor het werk van de ib’er, en de leerlingenzorg op basisscholen. Wij roepen onze leden, maar ook niet-leden op om alvast naar ons toe aan te geven welke gevolgen de Functiemix voor jouw werk als ib’er heeft:

  • Word je nu/binnenkort benoemd in een LB-schaal vanuit de Functiemix? Moet je daardoor meer lesgeven? Welke ib-taken worden in zo’n geval afgestoten?
  • Welke gevolgen heeft dit in de organisatie van de school: worden de afgestoten taken door iemand anders overgenomen, en zo ja, door wie?
  • Wie houdt het overzicht in de leerlingenzorg op je school? Lucht je hart; noteer wat je nog aan ons kwijt wilt, waarvan je vindt dat wij er iets mee moeten doen!

Mail je bevindingen naar kantoor@lbbo.nl.