Functiemix

De LBBO krijgt regelmatig vragen over de functiemix in relatie tot de ib’er. De LBBO heeft er steeds voor gepleit dat de ib’er opgenomen wordt in het functiebouwhuis. Daartoe heeft zij een beroepsstandaard en, samen met de bonden, functievoorbeeldbeschrijvingen in schaal 9, 10 en 11 ontwikkeld (dus geen lerarenschalen!). Zie hiervoor het boekje dat de LBBO samen met Pica Uitgeverij heeft uitgegeven: de Beroepsstandaard voor de intern begeleider.