Beroepsstandaard

De werkgroep Professionalisering van de LBBO heeft de Beroepsstandaard voor de intern begeleider ontwikkeld.
De intern begeleider krijgt een steeds prominentere rol binnen de organisatie van de school. Tot de verantwoordelijkheden behoren onder meer:

  • het initiëren van vernieuwingen in de school
  • monitoren van processen als handelingsgericht- en opbrengstgericht werken
  • begeleiding en ondersteuning van collega’s bij het vormgeven van passend onderwijs
  • groeps- en leerlingbesprekingen
  • oudergesprekken en andere externe contacten
  • deelnemen aan MT-overleggen

Al deze werkzaamheden vereisen veel competenties, vaak andere competenties dan die van een leerkracht gevraagd worden. Daarom vindt de LBBO het belangrijk dat de intern begeleider een eigen beroepsstandaard, met bijbehorende functiebeschrijving en ethische code heeft.