Taak - Functie

Is het werk van de intern begeleider een taak, of is het een functie?

Deze vraag houdt het onderwijs al jarenlang bezig. In Nederland is er sprake van gedecentraliseerd bestuur. Dat wil zeggen dat ieder school bestuur zelf mag bepalen of het werk van de ib’er gewaardeerd wordt als taak of als functie.

Het werk van een intern begeleider (ib’er) is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs op een school. In de praktijk zijn de ib’ers veelal aangesteld/benoemd in de functie van leraar (LA/LB/LC) en zijn zij in termen van taakdifferentiatie belast met de bijzondere taak van interne begeleiding.
De LBBO vindt dat de specifieke kennis en competenties in een school benadrukt moeten worden. Een manier om die waardering en positie te waarborgen is om een ib’er echt als ib’er aan te stellen: het is geen taak wat je naast ander werk doet, maar een functie. Het aanstellen van een ib’er als functie kan echter ook nadelen hebben. Wanneer het leerlingaantal terugloopt en er personeel ontslagen moet worden, wordt een ib’er niet beschermd door diensttijd binnen de groep personeel. Het is immers een aparte functie. Bij de afweging om een ib’er als speciale leerkracht met een taak of in een specifieke functie aan te stellen, zijn dit punten die zeker meegenomen moeten worden, ter bescherming van de functionaris!
 

Op deze pagina vind je informatie en artikelen rondom dit onderwerp.