Opleidingen

CROHO-gecertificeerde opleidingen

De drie onderstaande opleidingsinstituten zijn door het ministerie erkende gesubsidieerde of aangewezen opleidingen met een CROHO-certificering.

Post HBO opleidingen

De volgende opleidingsinstituten voor Post Hoger Beroepsonderwijs verzorgen ib-opleidingen die door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland zijn gecertificeerd. Zij hebben hun ib-opleiding geactualiseerd naar de beroepsstandaard van de LBBO. 

N.B.: De LBib spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de opleidingen en cursussen.