Opleidingen

CROHO-gecertificeerde opleidingen

De drie onderstaande opleidingsinstituten zijn door het ministerie erkende gesubsidieerde of aangewezen opleidingen met een CROHO-certificering.

N.B.: De LBib spreekt geen oordeel uit over de inhoud van de opleidingen en cursussen.