Interessante onderwerpen en links

Op dit gedeelte van de website vind je diverse artikelen of andere informatie die voor jou als intern begeleider interessant kan zijn. Snuffel eens rond!

http://www.onderwijsinspectie.nl/publicaties/2016/02/analyse-en-waarderingen-van-opbrengsten---januari-2016.html

http://www.onderwijsinspectie.nl (men kan zich abonneren op een nieuwsbrief)

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (men kan zich abonneren op een nieuwsbrief)

http://passendeperspectieven.slo.nl/

http://www.100jaarorthopedagogiek.nl/

http://www.meldknop.nl/